Czym jest SportOffice?

To szkolenie w formie teoretycznej oraz praktycznej z zakresu poprawy komfortu pracy pracownika biurowego poprzez jego aktywizację sportową w miejscu pracy oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat racjonalnego i zdrowego odżywiania mające bezpośredni wpływ na dobry stan zdrowia pracownika.